Review ภาพรวมอุตสาหกรรมรักษาความปลอดภัย 2021

Security industrial review 2021 เริ่มเปิดเข้าสู่ปี 2021 เป็นที่เรียบร้อย ในขณะที่ประเทศไทยยังคงมีผลกระทบจากวิกฤตโควิท 19 ที่ต้องมีการควบคุมกันอย่างต่อเนื่อง เพราะการลดหย่อนคุณภาพความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนส่วนหนึ่งที่ผ่านเข้าทางพรมแดนธรรมชาติ ถ้าจะมองในมุมของวินัยของคนในชาติ ถือว่าลดหย่อนลงไปมาก ถ้าเทียบกันในอดีตที่ประชาชนจะเชื่อฟังรัฐ หลายคนอาจจะกล่าวเป็นเพราะรัฐบาลชุดนี้ แต่เชื่อเถอะ กล่าวเป็นแบบนี้กันมาแล้วทุกรัฐบาล อาจเป็นเพราะปัจจุบันใครทำอะไรก็ได้เป็นต้น ด้วยความอิสระของการเข้ามาของสื่อสังคมออนไลน์ทำให้มีกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2021 นี้ถือว่าเป็นความท้าทายของวงการรักษาความปลอดภัยกันเลยที่เดียวสำหรับประเทศไทย อย่างแรกเลยคือการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ที่มีหลากหลายสมาคมเสนอตัวแทนเข้าไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรักษาสิทธิในกลุ่มของตนเอง แต่ผลกระทบจริงๆ ของวงการรักษาความปลอดภัยยังยากที่จะมองออก เพราะยังไม่แน่ชัดว่าการคักเลือกที่จะเกิดขึ้นนั้นใครจะเป็นผู้ทรงวุฒิ อาจจะเป็นชุดเดิม และ เพิ่มเติมเป็นบางคนก็เป็นได้ อย่างที่สอง เรื่องการต่อใบอนุญาตของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่กำลังครบกำหนด ปัจจุบันหลักเกณฑ์ได้ออกมาแล้วตามระเบียบ พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 เพียงแต่ผู้ปฏิบัติเป็นยังคงเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่มีกรอบการทำงานและดุยลพินิจในแต่ละเรื่องไม่ตรงในแต่ละพื้นที่ ซึ่งถ้ามีการกำหนดออกมาชัดเจนว่า ต้องปฏิบัติกันอย่างไรน่าจะชัดเจนและสะดวกกว่านี้สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย และบริษัทรักษาความปลอดภัย จะได้ปฏิบัติตาม อย่างที่สาม เรื่องสถานบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในส่วนสาขารักษาความปลอดภัย มีการกล่าวถึงมาโดยตลอดแต่การสอบวัดระบบสมถรรนะ หรือ การคัดเรื่องเจ้าหน้าที่สอบ แม้แต่วิธีการต่างๆ ยังคงไม่แน่ชัดในหลักเกณฑ์กันเท่าไร เพราะบางครั้งการดำเนินการของสถานบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ได้รับทราบมาปฏิบัติเพียงเฉพาะกลุ่ม โดยตั้งผู้เชี่ยวชาญที่บางคนยังเป็นที่กังขาของวงการรักษาความปลอดภัย ถ้ามีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และสามารถอธิบายกระบวนการให้ประชาชนทั่วไปรับทราบน่าจะเป็นแนวทางดีที่เกิดขึ้น ได้แต่หวังว่าสิ่งที่รัฐกำลังพยายามจะทำ ไม่ตกประโยชน์ไปอยู่แก่บุคคลเฉพาะกลุ่ม จะถือว่าน่าเสียดายทีเดียว อย่างที่สี่ ในเรื่องการฝึกอบรมของพนักงานรักษาความปลอดภัย ปัจจุบันมีการฝึกฝนจำนวนมากจากหลากหลายบริษัทฯ …

View Post

รับสมัครงาน

ประกาศ#อ่านรายละเอียดให้ครบทุกบรรทัดก่อนถามรับสมัครเจ้าหน้าที่อารักขาบุคคล. VIP​ Protection ในสังกัดทีม Alpha one จำนวน 6​ นายงานสัญญาจ้าง 6​ เดือน มีการทดลองงานเครื่องแต่งกาย​ ชุด​ สูท​สากลเท่านั้น BG 1200.​ต่อ.​วัน​ทำงาน​ 8-12ชั่วโมงทำงาน​ 6​ วัน​ หยุด​ 1​ วันอายุ 25 – 45 ปี อุกรณ์1.วิทยุสื่อสารพร้อมหูฟัง2.ดิ้ว ( กระบองเหล็ก ) สถานที่ ต่างจังหวัด ( มีที่พักให้ ) คุณสมบัติผู้สมัคร1.ปฏิบัติหน้าที่ส่วนตัวของ​Vip.ได้2.มีประสบการณ์ดูแล​ Vip3.รูปร่าง​ สูง​ 170​ ซ.ม​ ขึ้นไปบุคคลิกดี​ มีวินัยชื่อสัตย์4.ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น5.พร้อมรับฟังคำสั่งVipและเคารรพกฏของบริษัทและผู้ว่าจ้าง6.สามารถทนต่อแรงกดดันได้ดี7.สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้​(พิจารณาเป็นพิเศษ)​8.สามารถขับรถยนต์ได้9.สามารถเริ่มงานได้ทันที10.ขอเช็คประวัติของคนที่ลงงานท่านที่มีประวัติรบกวนแจ้งทางเราก่อนถ้าทางเราตรวจเจอจะไม่รับสมัครทันที11.ท่านที่ไม่เคยผ่านการอบรมทางเรามีทีมงานฝึกอบรมให้( อบรมภายใน ) หลักฐานการสมัคร1.สำเนาบัตรประชาชน2.สำเนาทะเบียนบ้าน3.วุฒิการศึกษา4.ใบขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี )5.ใบประกาศที่ได้รับการฝึกอบรมต่างๆ6.รูปที่เคยผ่านการดูแลVip7.เอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้น8.หน้าสมุดบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ ( ถ้ามี )9.เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา10.รูปถ่าย เต็มตัว คริ่งตัว และหน้าตรง —————–‐————————————————————–ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 500 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบประวัติ …

View Post