รับสมัครงาน

ประกาศ#อ่านรายละเอียดให้ครบทุกบรรทัดก่อนถามรับสมัครเจ้าหน้าที่อารักขาบุคคล. VIP​ Protection ในสังกัดทีม Alpha one จำนวน 6​ นายงานสัญญาจ้าง 6​ เดือน มีการทดลองงานเครื่องแต่งกาย​ ชุด​ สูท​สากลเท่านั้น BG 1200.​ต่อ.​วัน​ทำงาน​ 8-12ชั่วโมงทำงาน​ 6​ วัน​ หยุด​ 1​ วันอายุ 25 – 45 ปี อุกรณ์1.วิทยุสื่อสารพร้อมหูฟัง2.ดิ้ว ( กระบองเหล็ก ) สถานที่ ต่างจังหวัด ( มีที่พักให้ ) คุณสมบัติผู้สมัคร1.ปฏิบัติหน้าที่ส่วนตัวของ​Vip.ได้2.มีประสบการณ์ดูแล​ Vip3.รูปร่าง​ สูง​ 170​ ซ.ม​ ขึ้นไปบุคคลิกดี​ มีวินัยชื่อสัตย์4.ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น5.พร้อมรับฟังคำสั่งVipและเคารรพกฏของบริษัทและผู้ว่าจ้าง6.สามารถทนต่อแรงกดดันได้ดี7.สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้​(พิจารณาเป็นพิเศษ)​8.สามารถขับรถยนต์ได้9.สามารถเริ่มงานได้ทันที10.ขอเช็คประวัติของคนที่ลงงานท่านที่มีประวัติรบกวนแจ้งทางเราก่อนถ้าทางเราตรวจเจอจะไม่รับสมัครทันที11.ท่านที่ไม่เคยผ่านการอบรมทางเรามีทีมงานฝึกอบรมให้( อบรมภายใน ) หลักฐานการสมัคร1.สำเนาบัตรประชาชน2.สำเนาทะเบียนบ้าน3.วุฒิการศึกษา4.ใบขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี )5.ใบประกาศที่ได้รับการฝึกอบรมต่างๆ6.รูปที่เคยผ่านการดูแลVip7.เอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้น8.หน้าสมุดบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ ( ถ้ามี )9.เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา10.รูปถ่าย เต็มตัว คริ่งตัว และหน้าตรง —————–‐————————————————————–ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 500 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบประวัติ …

View Post